Historie kombuchy

Získala si vás kombucha díky své jedinečnosti a rozmanitosti chutí? Jestli vás zajímá její původ, začtěte se. 

Čaj nesmrtelnosti ze starověké Číny

Nejstarší dochované zmínky o kombuše pocházejí z Číny. V období kolem roku 221 př. n. l. během vládnutí dynastie Qin. Kombucha byla označována za „čaj nesmrtelnosti“. Císař Qin Shi Huang údajně usiloval o prodloužení života. Jeho dvorní alchymista mu proto tento nápoj vyrobil. Císař byl vlastnostmi kombuchy tak okouzlen, že nařídil, aby byla konzumována v celém jeho království.

Po Hedvábné stezce do světa

I když je informací pomálu, kombucha se z Číny do ostatního světa rozšířila pravděpodobně po Hedvábné stezce. Stala se běžnou součástí domácností v Japonsku a Koreji, byla také známá jako „kocha kinoko“, neboli čajová houba, dále jako „chung jin-cha“ - zlatý čaj. Kombuchu si  předávaly celé generace rodin, aby podpořily své zdraví a imunitu.

Evropský rozmach na začátku 20. století

Posuňme se o staletí dopředu. Počátkem 20. století se kombucha začala objevovat i v našich končinách, kam se dostala přes carské Rusko. Nápoj byl už před druhou světovou válkou hojně užíván i v Německu, kde se jejími účinky zabýval Dr. Sklenář. Kombuchu využíval jako podpůrný prostředek při léčbě svých pacientů.

Útlum za války a obliba ve Středozemí

V období 2. světové války byla konzumace kombuchy omezena, kdy byly čaj a cukr na příděl. Tyto hlavní složky bylo pro obyčejnou rodinu obtížné sehnat. Po válce vzrostla obliba osvěžujícího nápoje v jižní Evropě, kde si ji tehdejší honorace dopřávala jako nealkoholický osvěžující drink. Její šíření by se dalo přirovnat k „řetězovým dopisům“, kdy se kombucha předávala s přesně popsaným postupem výroby z rodiny do rodiny. V 60. letech se objevily první vědecké studie o kombuchových kulturách, které podpořily vzrůst její popularity.

Na vrcholu slávy od nového tisíciletí

Během posledních několika desítek let kombucha zažívá renesanci. Stala se populární v Kanadě, Austrálii a Spojených státech. Zejména od roku 2000, kdy je tento nápoj produkován průmyslově a jeho spotřeba neustále roste. Ačkoliv je s námi kombucha už pěknou řádku let a je opředena bohatou historií plnou tajemství a legend, její benefity a podmanivá chuť ve zkoušce časem obstály . Proč tedy nezkusit kombuchu a nezjistit, jaké účinky bude mít tento „čaj nesmrtelnosti“ na vás?